This is a guide to operate Jekyll with Markdown for mom.


Tags ต่างๆ


การตั้งหัวเรื่อง

 • Heading ให้ใช้เครื่องหมาย sharp (#) เริ่มต้นหัวเรื่อง หัวเรื่องระดับที่ 1 (#) คือชื่อของหน้านั้น, หัวเรื่องระดับที่ 2 (##) คือหัวเรื่องของแต่ละเรื่องในหน้า นอกจากนี้ก็สามารถเพิ่มหัวเรื่องขึ้นไปได้เรื่อยๆ ตัวอย่าง
## หัวเรื่องระดับแรก การทำแกงเขียวหวาน 

### หัวเรื่องระดับสอง วัตถุดิบ 

### หัวเรื่องระดับสอง ขั้นตอนการทำ 

การแทรกรูปภาพ

สำหรับการแทรกรูปภาพจะยากกว่าการเขียนซักหน่อย เพราะว่าประกอบไปด้วยสององค์ประกอบ

 1. การเก็บไฟล์รูปภาพเอาไว้ใน folder เดียวกัน และทราบว่าอยู่ตรงไหน
 2. เขียนบันทึกลงในไฟล์ข้อความ โดยระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของไฟล์ภาพ

การเก็บไฟล์ภาพ

ตัวอย่างการเก็บไฟล์ภาพ เราจะต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ทั้งหมดในโปรเจค และทราบตำแหน่งของมันเอาไว้

ตัวอย่างการจัดเก็บและเรียกตำแหน่งไฟล์ภาพ

ในภาพตัวอย่าง (มาจากเว็บไซต์นี้นี่เอง) จะเห็นว่าไฟล์ (ชื่อ advance.png) ถูกเก็บไว้ที่ personal-profile/assets/img/proxy/advance.png

 • โดยสีแดง (personal-profile) เป็นชื่อโฟลเดอร์ของโปรเจคนี้ เราถือว่าไม่ต้องนำมาใส่เวลาพิพม์ในโปรเจค เพราะว่า Jekyll เข้าใจอยู่แล้วว่าเรากำลังพูดถึงข้อมูลทั้งหมดในโปรเจคของเราเอง ตรงนี้จะเรียกว่า “รากของโปรเจค” หรือว่า project root directory นั่นเอง
 • ส่วนสีเขียว (assets/img/proxy) เป็นเส้นทางนำไปสู้ไฟล์จาก รากของโปรเจค ไปยังที่อยู่ของไฟล์
 • จากนั้น จะปิดท้ายด้วยชื่อไฟล์นั้นๆ เอง (advance.png) ถือเป็นการระบุว่าเอาไฟล์นี้นะ

ทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ว่าไฟล์ทั้งหมดที่เราจะต้องระบุในไฟล์ markdown ของเราก็จะเป็นดังนี้

/assets/img/proxy/advance.png

การระบุไฟล์ภาพแทรกลงไปในข้อความ

ในการแทรกไฟล์ภาพเข้าไปในข้อความ ถ้าใน Microsoft Word ก็ทำได้โดยหลายวิธี เช่น เลือก insert แล้วเพ่ิมไฟล์ภาพเข้าไป หรือว่าจากลากมาจาก Finder ได้เลย อย่างไรก็ตาม การแทรกไฟล์ภาพใน Jekyll ไม่สามารถทำได้โดยวิธีนั้นได้ จะต้องใช้ข้อความพิเศษ (syntax) ที่ถูกต้อง ระบุว่าตรงนี้คือภาพนะ และให้ไปดึงไฟล์ภาพมาจากตำแหน่งนี้นะ โดยข้อความพิเศษนี้จะมีลักษณะดังนี้

![คำอธิบายภาพ](ตำแหน่งของภาพพร้อมชื่อของไฟล์ภาพ)

คำสั่งพิเศษนี้ ประกอบไปด้วยสามส่วน

 1. เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เป็นเครื่องหมายที่มีไว้สำหรับบ่งบอกว่ากำลังจะพูดถึงภาพ เมื่อต้นบรรทัดเริ่มต้นด้วย ! แล้วตามด้วยคำสั่งอื่นๆ ที่ถูกต้อง Jekyll จะเริ่มพิจารณาว่าบรรทัดนั้นเป็นภาพแต่ไม่ใช่ข้อความ และไปหาภาพมาแสดงลงในบทความให้เรา
 2. ข้อความในเครื่องหมาย ([]) เป็นการใส่คำอธิบายภาพ กรณีไม่สามารถแสดงภาพได้ หรือผู้พิการทางสายตามาอ่านก้จะสามารถทราบได้คร่าวๆ ว่าภาพนี้พูดถึงอะไร โดยถ้าเว้นว่างไว้ก็สามารถทำได้เช่นกัน
 3. ตำแหน่งไฟล์ภาพจะใส่ไว้ในวงเล็บ (()) โดยต้องเป็นไปตามตำแนห่งที่กำหนดไว้ในขั้นตอนแรก

ตัวอย่างการใส่ syntax ของรูปภาพที่ถูกต้องจึงจะเป็นดังนี้ (ให้สังเกตว่าการใส่เครื่องหมายทับ / ไว้หน้าสุด หมายถึงระบุว่าให้เริ่มจาก project root directory นั่นเอง)

![ตัวอย่าง](/assets/img/jekyll-for-mom/jekyll-for-mom-figures.001.png)

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มภาพเข้ามาในบทความ Jekyll ของเราได้แล้ว

ข้อสังเกต

 • ภาพที่ใช้บนเว็บไม่ควรใช้ขนาดใหญ่ ขนาด (resolution) ที่เหมาะสมคือกว้าง ~800 pixels และขนาดไฟล์เล็กกว่า 1 MB โดยถ้าเลือกภาพที่เหมาะสมก็จะคมชัดแล้ว
 • โดยปกติแล้ว ถ้าหากภาพมีขนาดกว้างเกินไป (กว้างกว่าข้อความ) Jekyll จะถูกขยายให้เต็มความกว้างของบทความโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่กว้างไปมากกว่านั้น
 • ถ้าหากภาพเล็กกว่าความกว้างขอย่อหน้า ภาพจะถูกแสดงในขนาดต้นฉบับ

คล้ายกับการแทรกภาพ การติดลิ้งค์สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งพิเศษเช่นกัน โดยคำสั่งพิเศษนี้สามารถแทรกอยู่ตามเนื้อความทั่วไปได้ คำสั่งนี้ประกอบด้วยสองดังนี้

[ข้อความ](ลิ้งค์)
 1. ส่วนของ ข้อความ จะถูกใส่อยู่ใน [] โดยเป็นข้อความที่เห็นบนหน้าเว็บ ข้อความนี้สามารถเป็นอะไรก็ได้รวมถึงตัว URL เอง
 2. ลิ้งค์ หรืออาจรู้จักในชื่อ URL โดยมักจะขึ้นต้นด้วย http:// หรือ https://

ตัวอย่าง

[การติดลิ้งค์](https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink)


การทำตัวหนา ตัวเอียง และ syntax highlighting

สำหรับหัวข้อนี้ การดูตัวอย่างจะง่ายที่สุด

หนา - bold type

หากอยากได้ตัวหนา ต้องใช้ดอกจันทร์สองดอก ดังนี้

**ตัวหนา**

ผลลัพธ์: ตัวหนา

สำหรับตัวเอียง ใช้ดอกจันทร์ดอกเดียวหรือว่าเครื่องหมายขีดล่าง (underscore; _)

เอียง - italic type

*ตัวเอียง*

ผลลัพธ์: ตัวเอียง

_ตัวเอียง_

ผลลัพธ์: ตัวเอียง

syntax highlighting

ถ้าอยากให้ขึ้น แบบนี้ จะต้องใช้เครื่องหมาย (`) โดยใช้ในลักษณะเดียวกันกับตัวหนาและเอียง

ข้อสังเกต

 • เครื่องหมายพิเศษต้องติดกับข้อความทั้งสองฝั่ง หากใช้แบบตัวอย่างนี้ จะถือว่าคำสั่งไม่สมบูรณ์: *ตัวเอียง *, * ตัวเอียง* หรือ * ตัวเอียง *
 • หากต้องการตัวหนาและเอียง สามารถผมกันได้